Get Adobe Flash player

Balet w Polsce

baletHistoria baletu zaczyna się we Francji w XVI wieku. Mniej więcej w tym samym czasie balet pojawił się również w Polsce. Stało się to głównie za sprawą królowej Bony. To ona sprowadziła ona na dwór królewski zespoły włoskich tancerzy. Ich przedstawienia zabawiały cały dwór. Jednak jeszcze bardzo dużo czasu upłynęło zanim pojawili się pierwsi polscy tancerze baletowi. Na początku do zespołów baletów dworskich tancerzy rekrutowano najzdolniejsze dzieci chłopów pańszczyźnianych. Pierwsze zespoły baletowe zaczęły tworzyć się dopiero w drugiej połowie XVIII w. Warto tu przypomnieć zespół w Grodnie, prowadzony przez francuskiego tancerza Le Deux. Po bankructwie jego protektora którym był Antoni hrabia Tyzenhauz, król Stanisław August sprowadził cały zespół do Warszawy. Nazwał go Towarzystwem Tancerzów Jego Królewskiej Mości i sam finansował. Natomiast Le Deux utworzył w Warszawie szkołę baletową wraz z nowym zespołem, który występował na scenie teatru warszawskiego. Niestety po trzech latach zespół przestał istnieć z powodu kryzysu finansowego i zbyt niskiego poziomu wystawianych jednoaktowych przedstawień. Potem nadszedł czas trudny dla polskiej kultury, której częścią stał się także taniec. W okresie wojen napoleońskich nie było czasu ani ochoty na taniec oraz tworzenie nowych zespołów i choreografii. Na pierwsze przedstawienia baletowe wystawione z sukcesem w Polsce trzeba było sporo poczekać.